Privacy Statement

Privacy Statement

Als docent, cursist, leverancier of anderszins deel je ongemerkt persoonsgegevens met De VAK. Je mag er daarbij op vertrouwen dat we uiterst zorgvuldig om gaan met deze gegevens. In dit statement vind je informatie hoe wij om gaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Denk aan jouw naam en adres of jouw bankrekeningnummer. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?
Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van jouw gegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken uitsluitend persoonsgegevens als er sprake is van een relatie die wij met je hebben gehad, hebben of willen hebben.
• Bestaande of toekomstige docenten
• Bestaande of toekomstige cursisten
• Bestuurders
• Bestaande en eventuele toekomstige leveranciers van goederen en/of diensten
• Iedereen met wie we op de een of andere wijze een relatie hebben, of hebben gehad

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We ontvangen jouw gegevens omdat je deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst met ons sluit, of wanneer je gegevens achter laat op onze website of een cursus bij ons volgt. We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waarmee we samenwerken. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat je toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Soort gegevens

Welke gegevens kunnen dit zijn?

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? Bijvoorbeeld:

Gegevens over wie je bent.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op jouw identiteitsbewijs staan.

Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met je op te nemen.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website.

Functionele cookies, IP-adres.

Voor het verbeteren van onze website. Voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.

Betaalgegevens

Bankrekeningnummer

Ten behoeve van het incasseren (na toestemming) van cursusgelden.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens en met welk doel?
Als je docent, cursist of leverancier wilt worden bij ons, of al bent, dan hebben we jouw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. We dienen jouw identiteit vast te stellen om te voldoen aan sommige wettelijke verplichtingen.
We verwerken jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing, maar ook voor het doen van betalingen en de ontvangst daarvan. Hierbij kunnen we gebruik maken van gegevens die we van jou hebben en jouw klikgedrag op onze website.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of jouw relatie met De VAK.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Binnen De VAK hebben alleen personen toegang tot jouw persoonsgegevens die gelet op hun functie de gegevens nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wat verwachten wij van jou?
Geef je of jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders aan ons door? Dan verwachten we van je dat je hen hierover informeert. Je kunt dit Privacy Statement aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

Welke rechten heb je bij ons?
Met dit Privacy Statement informeren we je over wat we doen met jouw gegevens.

  • Je kunt ons vragen of en welke gegevens we van jou verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we je inzage geven in de gegevens die we van jou hebben verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt je ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).
  • Je kunt ons soms vragen om gegevens die we van jou hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw gegevens.
  • Je kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van je verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van jou verwerken.
  • Verwerken we jouw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of jouw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking indien jouw belang zwaarder weegt dan ons belang.
  • Je hebt het recht ons te vragen jouw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat jouw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als je via de nieuwsbrief geïnformeerd wil blijven, maar niet meer telefonisch benaderd wil worden. We zorgen er dan voor dat je niet langer benaderd wordt via dat betreffende kanaal.
  • Je kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen. Heb je een verzoek aan ons gedaan? Dan zullen we dit binnen één maand nadat we het verzoek hebben ontvangen beantwoorden.
  • Het kan zijn dat we niet aan jouw verzoek tegemoetkomen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat we een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van De VAK of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten we je dat ook weten.

 

Portretrecht
De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. De VAK spant zich dan in om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door De VAK dan kunt je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De meest actuele versie van ons Privacy Statement kun je steeds terugvinden op onze website.Je kunt het Privacy Statement van De VAK hier downloaden.

 

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info