Voorstelling – Lampje

Datum: 2-4-2023
Tijdstip: 11.30 uur

Een vrije bewerking op het gelijknamige boek van Annet Schaap.

Een eiland dat nog een beetje vast zit aan het vasteland, als een losse tand aan een draadje, heet een schiereiland. 

Op dit eiland staat een vuurtoren, een hoge grijze, die ‘s nachts zijn licht rond laat gaan over de kleine stad aan de zee. 

Zo zorgt hij ervoor dat de schepen zich niet te pletter varen op de rots die daar zo onhandig ligt in het midden van de baai. Zo zorgt hij ervoor dat de nacht wat minder donker lijkt en het grote land, de wijde zee wat minder groot en wijd.

Een verteltheater voorstelling over: vriendschap, verantwoordelijkheid en moed. Over de zee, over een schip en een eng huis.

Over een monster en een meisje.

Dit is het verhaal van Lampje.

Spel: Toneel vrijdag 7-9 jaar.

Regie: Marije Langhorst

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info