Wat is de organisatiestructuur van De VAK?

De VAK is een coöperatie met ongeveer 100 leden. Daarin lijkt De VAK op een vereniging, alleen de leden zijn kleine zelfstandige ondernemers. De leden beslissen wie nieuw lid en docent van De VAK kan worden. De docenten van De VAK geven samen meer dan 200 verschillende cursussen en lessen, samen 16000 lesuren. Dat is vergelijkbaar met een 16-klassige basisschool. 

De VAK heeft een kleine werkorganisatie. Een directeur is belast met de algehele en dagelijkse leiding. De werkorganisatie biedt leden huisvesting, cursistenadministratie, PR en de financiële afrekening. Zij ondersteunt bij de organisatie van projecten, voorstellingen, concerten, presentaties en exposities in de stad.

De kosten van die organisatie worden deels opgebracht door de leden via een afdracht van ruim 20% van het uurtarief. Die afdracht is te weinig om alle kosten van de werkorganisatie te dekken. Met name de kosten van huisvesting hakken er behoorlijk in. De VAK krijgt een subsidie van de gemeente Delft voor het ongedekte deel. 

De VAK doet niet alleen de commerciële cursussen en lessen. Er zijn er ook die niet zo rendabel zijn door kleine groepen of één op één les. Daarnaast kiest De VAK voor het bereiken van kinderen die normaal gesproken niet zo makkelijk binnenlopen omdat het te duur is. De VAK ondersteunt hen bij een aanvraag uit het Jeugd Cultuur Fonds. Het afgelopen jaar kwam dat 100 keer voor.  

Het hoogste orgaan in de VAK is de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV vraagt verantwoording van haar bestuur (zie samenstelling elders op de site). Het bestuur stelt de directeur aan. Het bestuur houdt toezicht op het beleid en bedrijfsvoering van de directeur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie.
juli 2020