Vertrouwenspersoon

Marijke Haringsma vertrouwenspersoon bij De VAK

De VAK staat voor saamhorigheid, gezelligheid en een plek waar je je thuis voelt. Maar wat, als dat voor jou (tijdelijk) niet zo voelt? Bij wie kan je dan terecht? Je kunt altijd terecht bij jouw docent of bij Huub ‘t Hoen, de directeur van De VAK. Als je je daar niet prettig bij voelt dan kun je ook contact opnemen met Marijke. Zij is een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon voor De VAK.

Wanneer ga je naar de vertrouwenspersoon?

page1image66306464

Marijke: “Als externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag ben ik er voor alle ‘VAK mensen’ en cursisten/ouders op momenten dat je je onveilig en/of onprettig voelt binnen de werk- en cursusomgeving als gevolg van gedrag dat je ervaart van een medecursist, docent of collega. Dat kan pestgedrag zijn, (seksuele) intimidatie, (verbale) agressie en geweld of discriminatie.
Als vertrouwenspersoon sta ik zonder oordeel naast iemand. Mijn uitgangspunt is datgene wat jij hebt ervaren als het gaat om ongewenst gedrag, je kunt je ervaringen vertrouwelijk aan mij kwijt. Als je met deze gevoelige kwesties te maken krijgt, is het belangrijk je hart te luchten en verdere escalatie, leed en verzuim te voorkomen.

Zoals gezegd, de leidraad ben je zelf. Als jij iets als grensoverschrijdend ervaart, dan is dat zo. Vaak zie je dat alleen al het in vertrouwen bespreekbaar maken van een lastige situatie (zoals tussen cursisten, met ouders, met collega’s etc.) met iemand ‘van buiten’ kan opluchten.
Veelal helpt het om samen te kijken wat de kern is van je verhaal/ervaring en samen na te gaan welke stappen mogelijk/nodig zijn.”

Visie en advies van Marijke

Ongewenst gedrag kan grote impact hebben, zeker als het je persoonlijk raakt. Mijn advies? Maak het (indien mogelijk) eerst zelf bespreekbaar met de betrokkenen en/of betrek je docent of de directeur van De VAK erin. Denk niet te snel “misschien vinden ze het wel gek” of “het zal wel aan mij liggen”. Lukt het niet om het bespreekbaar te maken, gaat het ongewenste gedrag door of heb je juist behoefte aan een klankbord buiten de organisatie, zoek dan steun bij de vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon luister ik naar je verhaal. Samen bespreken we wat je kunt doen. Jij bepaalt de stappen die je wilt zetten, ik geef advies, begeleiding en steun.

Tenslotte

Ik ben iemand met oog voor mens en organisatie. Respect, het bieden van ruimte, vertrouwen en vertrouwelijkheid, staan hoog in mijn vaandel. Daarbij maak ik, natuurlijk als het past, gebruik van een gezonde dosis humor. Voel je welkom, ook voor een klankbord gesprek.

Marijke Haringsma, Supervisie & Coaching,
Teleefoon: 06-29025240

E-mail: mhkiaora@ziggo.nl

LVSC registratienr. S 11547 H2 & LS 1300 

ZKM registratienr.10025

CrKBO geregistreerd

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info