Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart en De VAK

07-02-2018
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart en De VAK

Op woensdagavond 7 februari zijn de gemeenteraadsfracties van D’66, STIP, PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie bijgepraat over de huidige situatie bij De VAK. De SP kon er deze avond niet bij zijn en wordt later geïnformeerd. Dit gebeurde ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande.

De directeur en het bestuur van De VAK gaven twee presentaties. De eerste presentatie betrof hoe de coöperatie zich de laatste kleine twee jaar heeft ontwikkeld. Gelukkig is er in Delft een blijvend grote vraag naar de lessen en cursussen van De VAK, ook na de verzelfstandiging in 2016.

De overgang van een ambtelijke organisatie naar een coöperatie van ondernemende docenten was/is een uitdaging op zich. De tweede uitdaging voor De VAK is de verhuizing naar het Vesteplein en het benutten van de nieuwe mogelijkheden die de samenwerking met DOK ons biedt. De andere presentatie voor de leden van de gemeenteraad was een vergelijking van Delft/De VAK met andere gemeenten met centra voor de kunsten.

De wens van De VAK is onder meer om de komende jaren de activiteiten in het sociaal domein en met betrekking tot amateurkunst uit te breiden. Ook is er extra ondersteuning nodig om de bedrijfsvoering van De VAK, die na de verzelfstandiging te klein is gebleken, meer vlees op de botten te geven.