Nieuwe corona maatregelen

04-11-2020
Via onderstaande brieven zijn alle cursisten en leerlingen op de hoogte gesteld.

Delft, 6 november 2020
 
Beste leerling, ouder, verzorger,
 
Eergisteren ontving je van mij een mail over het cancelen van alle lessen bij De VAK tot en met zaterdag a.s. Daar komt geen verandering in: de rest van deze week is er geen les bij De VAK. Het kan zijn dat docenten maatwerk afspraken maken om deze dagen online les te geven, maar daarover ontvangt iedereen dan individueel bericht van de eigen docent.
 
Inmiddels is er een nieuwe noodverordening Haaglanden, zijn de gevolgen van de maatregelen van het kabinet van 3 november verder in kaart gebracht en is er nader overleg geweest, o.a. met de gemeente Delft. Uitgangspunt bij De VAK blijft dat we de richtlijnen van het kabinet en het RIVM uitvoeren en dat al onze activiteiten veilig en verantwoord moeten plaatsvinden.
 
Op basis van alle nieuwe informatie hebben we besloten vanaf maandag a.s. alle lessen en cursussen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar weer op te pakken, met uitzondering van alle ouder-kind lessen (peuterdans ouder-kind; peutermuziek; muziek op schoot, 4x4). Juist in deze tijd draagt zinvolle tijdsbesteding en kunsteducatie bij aan het welbevinden van onze kinderen en jongeren. Wij vinden het dan ook verantwoord dat deze lessen weer verder gaan. E.e.a. betekent dat OPEN voor het publiek gesloten is, maar dat jonge deelnemers van de VAK naar binnen kunnen om hun les te volgen.

Hoe gaan we dit veilig regelen?

Iedere ouder kan zijn/haar kind brengen tot aan de ingang van OPEN aan het Vesteplein. Daar staat een medewerker klaar om je kind binnen te laten. Het kind kan dan zelf naar zijn/haar lokaal lopen. Kan of durft je kind niet alleen naar het leslokaal, dan wordt het (eventueel in kleine groepjes) door iemand van De VAK naar het lokaal gebracht. Na de les gaan kinderen zelf naar de zij-uitgang aan het Bastiaansplein. Daar kun je je kind weer ophalen. Kinderen die niet zelf hun weg naar de zij-uitgang kunnen vinden, worden daar na afloop van de les door de docent naar toe gebracht.
Wat betreft kinderen die in De Hofstee en/of de Westvest les hebben: de docent neemt vandaag of morgen contact op met de ouder/verzorger om precieze afspraken te maken over halen en brengen. Ook daar is het uitgangspunt: volwassenen gaan niet mee het gebouw in.

Alle individuele en groepslessen en cursussen, inclusief ensembles, koren en bands, aan volwassenen gaan fysiek niet door, maar worden waar mogelijk online gegeven. Je docent maakt daarover (maatwerk) afspraken met jullie. Is jouw docent niet in staat om online les te geven, dan worden de lessen ingehaald op een moment dat dit weer mogelijk is.
 
Wij zijn blij dat de kinder- en jongerenlessen vanaf maandag a.s. weer verder kunnen. We gaan er van uit dat de huidige maatregelen over twee weken weer worden afgeschaald en dat dan alle lessen weer fysiek verder kunnen. We hopen op jullie begrip.
 
Met hartelijke groet,
 
Huub ’t Hoen
Directeur Coöperatie De VAK


Informatie geldig tot en met zaterdag 7 november 2020.

Delft, 3 november 2020

Beste cursist, ouder, verzorger,

Zoals jullie ongetwijfeld weten heeft het kabinet gisteren weer een set van nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het oplopend aantal besmettingen covid-19.
In de loop van vandaag hebben wij geprobeerd alle consequenties van die maatregelen voor de lessen en cursussen bij De VAK in kaart te brengen, zowel naar de letter, als naar de geest. Zo hebben wij o.a. contact gehad met de gemeente Delft, met de veiligheidsregio Haaglanden en met collega-instellingen in Zuid-Holland.

Helaas is het nog niet gelukt om volledige duidelijkheid te krijgen. Daarom hebben wij besloten om in ieder geval voor donderdag 5 november, vrijdag 6 november en zaterdag 7 november alle lessen en cursussen te cancelen. Dat geldt voor lessen en cursussen aan volwassenen, maar ook voor die aan kinderen. OPEN en De VAK zijn de komende drie dagen gesloten. Alle vervallen lessen worden later in het jaar ingehaald.

Voor de lessen vanaf maandag 9 november tot en met woensdag 18 november geldt het volgende:
  • Groepslessen en cursussen, inclusief ensembles, koren en bands, aan volwassenen gaan fysiek niet door, maar worden waar mogelijk online gegeven. Je docent maakt daarover (maatwerk) afspraken met jullie. Is jouw docent niet in staat om online les te geven, dan worden de lessen ingehaald op een moment dat dit weer mogelijk is.
  • Over individuele muzieklessen aan volwassenen en over lessen en cursussen aan kinderen nemen we in de loop van de komende twee dagen een beslissing. Dan wordt duidelijker hoe we hier op een verantwoorde manier mee moeten omgaan.
  • Iedereen ontvangt uiterlijk vrijdag a.s. bericht over hoe alles verder gaat.
Ik vind het spijtig dat we op dit moment niet meer duidelijkheid kunnen geven en we doen er alles aan om dat zo snel als mogelijk wel te kunnen. We verwachten overigens dat alle maatregelen over twee weken weer worden afgeschaald en dat we dan weer kunnen overgaan tot normale lessen binnen OPEN en de Hofstee. Ik hoop op jullie begrip.

Met hartelijke groet en blijf vooral gezond!
Huub ’t Hoen
directeur De VAK