VAKbestuur

Bestuursleden

Frans de Jong

Penningmeester

Mariëtte Visser

Bestuurslid

Peter Laskewitz

Secretaris

Liesbeth Zoetmulder

Bestuurslid

Barbara Ney

Bestuurslid

Kees Noort

Voorzitter

Bestuur

De Coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten Delft, U.A. is een vereniging waarvan alle docenten lid zijn. Het geheel wordt geleid door de directeur samen met een klein team medewerkers. Beleidsontwikkeling vindt plaats door het bestuur van de coöperatie in samenspraak met de directie.

Je kunt het bestuur bereiken op bestuur@vak-delft.nl of voorzitter.vak@gmail.com Het bestuur bestaat uit zes personen, waarvan een docent. De overige vijf leden hebben uiteenlopende achtergronden. Vergaderingen van het bestuur vinden éénmaal per maand plaats. Het bestuur heeft een belangrijk deel van haar bevoegdheden gedelegeerd aan de (uitvoerend) directeur. Het bestuur bestaat uit:

 

 GeborenWoonplaatsHuidige functieErvaring bestuurlijk en toezicht
Frans de Jong1954PijnackerEigen bureauBankwezen
Peter Laskewitz1963DelftEigen bureauBeleidsonderzoek
Barbara Ney  Docent VAK MuziekMuziek- en cultuureducatie
Kees Noort1951DelftEigen bureauMaatschappelijke zorg en wonen
Mariëtte Visser Delft  
Liesbeth Zoetmulder Delft  

Jaarverslagen

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info