Veelgestelde vragen

Inschrijven

 • Cursussen
  Alle cursussen kun je vinden in het menu Cursusaanbod in de blauwe balk bovenaan deze pagina. Bij elke cursusomschrijving vind je, als je de door jou gewenste startdatum hebt geselecteerd, een knop 'inschrijven'. Door de gevraagde gegevens in te voeren en uiteindelijk op 'verzenden' te drukken, schrijf je jezelf of je kind in voor de cursus.

  Muziek- en zangles op maat
  In het geval van instrumentale- of zangmuziekles met 1, 2, 3 of 4 deelnemers werkt het iets anders. Je vindt deze lessen in het menu Muziekles in de blauwe balk, bovenaan deze pagina. Hier kun je kiezen voor een instrument of een zangles. Als je op de knop inschrijven klikt wordt je bijvoorbeeld gevraagd aan te geven hoe lang je gewenste lesduur is en met hoeveel andere leerlingen je les wilt. (beide zijn van invloed op de lesprijs)
  Via deze link lees je meer over de lesvormen en tarieven van deze muzieklessen op maat.


 • Bij heel veel cursussen kun je nog instromen als de cursus al begonnen is.
  Afhankelijk van de opbouw van de cursus en je ervaringsniveau kijken we of het in het geval van jouw inscrhijving mogelijk is. Als je je voor een lopende cursus inschrijft nemen we, als er overleg nodig is, contact met je op. Anders ontvang je direct een startbrief met daarin de informatie over je eerste les. 

  Je kunt altijd gebruik maken van de mogelijkheid van een proefles, mail daarvoor De VAK.

 • Als je je hebt ingeschreven voor een cursus die het maximale aantal deelnemers al bereikt heeft nemen we contact met je op. Bij veel belangstelling is het soms mogelijk een tweede groep te starten of we weten een goed alternatief voor je. Ook kun je je eventueel op een wachtlijst laten plaatsen.

  Als je het snel wilt weten dan kun je er ook voor kiezen even te mailen of te bellen 015-8904901, misschien is het voor de cursus van jou keuze al duidelijk.

  Naast dat er een maximum aantal deelnemers voor een cursus is, is er ook een minimaal aantal deelnemers. Als dat minimum bij de startdatum niet is gehaald kan het gebeuren dat de cursus wordt geannuleerd, wordt uitgesteld of wordt samengevoegd met een ander tijdstip of dag. Daarover krijg je bericht.
  We proberen dat uiterlijk twee weken voor de startdatum te doen. 

 • Heb je interesse in een instrumentale- of zangmuziekles met 1, 2, 3 of 4 deelnemers? Dan kun je een keuze maken uit de lessen via het menu Muziekles in de blauwe balk, bovenaan deze pagina. Hier kun je kiezen voor een instrument of een zangles. De lestarieven zijn afhankelijk van hoe lang je gewenste lesduur is en met hoeveel andere leerlingen je les wilt. Hieronder vind je er meer informatie over:

  Lesgeld
  Het lesgeld is afhankelijk van de lesduur en van het aantal medeleerlingen waar je voor kiest. Je kunt dit aangeven in het inschrijfformulier. Het lesgeld wordt bepaald aan de hand van de twee onderstaande basistarieven:
  • € 449,- is het basistarief per jaar voor cursisten van 5 tot en met 20 jaar voor een leseenheid van 15 minuten
  • € 552,- is het basistarief per jaar voor cursisten van 21 jaar en ouder voor een leseenheid van 15 minuten
  Lesgeld kan in 9 maandelijkse termijnen (oktober tot en met juni) worden voldaan.


  Voorbeelden van een aantal lesvormen
  • volwassene, iedere week 30 minuten individueel les: € 1104,- per jaar of € 123,- per maand.
  • volwassene, 1 keer per 2 weken 45 minuten les, samen met een medecursist: € 414,= per jaar of € 46,- per maand.
  • kind, iedere week 45 minuten les in een groepje van 3: € 449,- per jaar of € 50,- per maand
  • kind, iedere week 60 minuten les in een groepje van 4: € 449,- per jaar of € 50,- per maand
  Alternatieve lesvormen zijn in overleg met de desbetreffende docent mogelijk.

  Via deze link lees je meer over de lesvormen en tarieven van deze muzieklessen op maat.

Annuleren/Opzeggen

 • Het annuleren van een inschrijving voor een cursus of een les is mogelijk tot twee weken vóór aanvang ervan. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Bij annulering minder dan twee weken vóór aanvang van de cursus/les wordt € 50,= administratiekosten in rekening gebracht.

  Is de cursus of les al gestart, dan gelden de volgende spelregels:

  Wie met een jaarcursus (30 lessen of meer) of muzieklessen wil stoppen, moet dit per mail doorgeven aan De VAK: opzegging@vak-delft.nl. Het telefonisch of mondeling aankondigen van een opzegging geldt niet. Wij hanteren de datum van ontvangst bij De VAK als opzegdatum. Tijdens de opzegtermijn van een volledige kalendermaand kun je de lessen blijven volgen. Na opzegging berekenen we opnieuw hoeveel cursusgeld je moet betalen. De opzegging gaat in op de eerste van de maand, volgend op de opzegtermijn. Het cursusgeld over de resterende periode wordt in mindering gebracht op het nog te betalen cursusgeld of teruggestort.

  Het opzeggen van een korte cursus (minder dan 30 lessen) is niet mogelijk.

  De lesovereenkomst houdt op, aan het eind van elk cursusjaar of na de laatste les van een cursus. Voor elk nieuw lesjaar moet je je opnieuw inschrijven. Half mei 2017 staat het nieuwe cursus- en lesaanbod van De VAK voor het schooljaar 2017-2018 online.

Starten met je cursus

 • Een cursus start in principe als het minimum aantal inschrijvingen is bereikt. Het aantal hangt van de cursus af. Zodra het minimum is bereikt krijg je samen samen met de factuur een startbrief die je bevestigt dat de cursus waar je je voor hebt ingeschreven doorgaat, soms nog aangevuld met andere informatie.
  Ons streven is om de startbrief twee weken voor de startdatum te versturen of, als het minimum niet is gehaald, de cursus te annuleren of uit te stellen.

  Soms spant het er om en wachten we nog even met het annuleren van de cursus in de hoop dat de laatste deelnemer nog binnenkomt. Dan kan het zijn dat je je startbrief later krijgt dan we zouden willen. Je kunt altijd mailen of bellen (015-8904901) als het voor jou belangrijk is het eerder te weten. Misschien kunnen we je al iets vertellen zodat je een indicatie hebt.

Betalen

 • Bij je inschrijving heb je de keuze om te betalen per maandelijkse incasso, eenmalige incasso, of om het bedrag zelf binnen 30 dagen over te maken. Je krijgt in elk van deze gevallen een factuur toegestuurd waarop deze betalingsconditie ook te zien is. In het geval van een eenmalige of doorlopende incassomachtiging hoef je zelf verder geen actie te ondernemen. Deze afschrijvingen vinden automatisch plaats.