VAKmensen

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Indien een medewerker of een cursist/leerling van De VAK hinder ondervindt door ongewenst of onbehoorlijk gedrag, dan bestaat de mogelijkheid dit te bespreken met onze onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon Marijke Haringsma. Het betreft hier vormen van (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Ook pesten of discriminatie vallen onder dit ongewenste gedrag.

Natuurlijk kun je proberen dit gedrag eerst zelf bespreekbaar te maken met de persoon die dit gedrag vertoont, maar er kunnen allerlei omstandigheden zijn, waardoor dat niet lukt of moeilijk is. In dat geval kun je terecht bij Marijke. Zij is bereikbaar via het e-mail adres mhkiaora@ziggo.nl. Na een melding zal zij persoonlijk contact met je opnemen. De kwestie zal vertrouwelijk worden behandeld.