Docenten

Ida Hazenberg
Muziek is mijn passie
docent muziek
Muziek, zelf spelen. 
Ik ben afgestudeerd als docent klarinet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag; bijvak basklarinet. Ik speel/speelde in groepen met een verschillend karakter. Klezmer/Balkangroepen,Blazersgroepen, Symfonieorkest, Harmonieorkesten. 

Muziek, kennisoverdracht. 
Met veel plezier geef ik klarinetles op de VAK; aan leerlingen vanaf 8 jaar. Beginners, gevorderden, individueel, in kleine groepen van verschillende samenstelling. Mijn doel is leerlingen op te leiden tot zelfstandig spelend/denkend muzikant.  
Voor muzikanten met minimaal 3 jaar ervaring leid ik een Klezmergroep; blaasinstrumenten, snaarinstrumenten en toetsinstrumenten zijn welkom. Ik coördineer de Orientatieklassen bij de VAK; waarin kinderen uit groep 5 ervaring kunnen opdoen met verschillende muziekinstrumenten. 

Muziek, de basis.
 
Naast mijn opleiding als klarinettist heb ik een bevoegdheid behaald om lessen Algemene Muzikale Vorming te geven op muziekscholen en basisscholen. Bij de VAK geef ik muziekles aan kinderen uit groep 1 t/m 4. 
Voor de afdeling Kunsteducatie werk ik mee aan diverse projecten in het basisonderwijs. 

Muziek, als hulpmiddel. 
Tevens ben ik afgestudeerd als Creatief Therapeut Muziek aan de Hogeschool Midden-Nederland in Amersfoort. 
Een aantal jaren heb ik als muziektherapeut gewerkt op dagcentra voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. Ik heb projectmatig gewerkt in Bosnië met vrouwen en kinderen die door oorlog getraumatiseerd zijn. Op dit moment werk ik  met kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben. 

Voor De VAK heb ik een cursus opgezet voor kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking. De Kanjerclub.