VAKmensen

Bestuur

De Coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten Delft, U.A. is een vereniging waarvan alle docenten lid zijn. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door coördinatoren en medewerkers. Het geheel wordt geleid door het bestuur van de coöperatie. Het bestuur legt minimaal eenmaal per jaar rekening en verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie. Op dit moment is er een voorlopig bestuur van twee mensen. De komende maanden wordt een definitief bestuur gevormd, bestaande uit docentleden en extern aan te trekken bestuurders. Het aantal bestuursleden zal dan worden uitgebreid naar vijf.

Het bestuur hanteert bij haar handelen de Code Cultural Governance.

Geen VAKmensen in deze selectie