VAKmensen

Bestuur

De Coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten Delft, U.A. is een vereniging waarvan alle docenten lid zijn. Het geheel wordt geleid door de directeur samen met een klein team aan medewerkers. Beleidsontwikkeling vindt plaats door het bestuur van de coöperatie in samenspraak met de directie.

In de loop van 2017 is het bestuur a.i. vervangen door een definitief bestuur. Het bestaat sindsdien uit zeven leden:

  Geboren Woonplaats Huidige functie Ervaring bestuurlijk en toezicht
Frans de Jong 1954 Pijnacker Eigen bureau Bankwezen
Genevieve van Dijk 1967 Noordwijk Docent VAK 2004 Muziek Muziek- en cultuureducatie
Jan Wisse 1955 Delft Docent VAK 2006 Beeldend Ontwerp en Beeldende kunst
Kees Noort 1951 Delft Eigen bureau Maatschappelijke zorg en wonen
Mechteld Oosterholt 1976 Delft Gemeente Rotterdam Filmhuis Mooiweerspelen
Peter Laskewitz 1963 Delft Eigen bureau Beleidsonderzoek
Suzan Bos
1966 Nootdorp Eigen bureau Organisatiemanagement


Kort verslag werkzaamheden bestuur De VAK 2017-2018

Het bestuur houdt toezicht op het beleid en bedrijfsvoering van de directeur en op de algemene gang van zaken in De VAK. De coöperatie De VAK is als nieuwe organisatie, onder de bekende oude naam, in april 2016 begonnen. Het huidige bestuur is in de loop van 2017 aangetreden en heeft 12 vergaderingen gehad. Naast verdere oriëntatie op De VAK en haar belangrijkste partners, heeft het bestuur zich vooral gericht op de interne organisatie van De VAK en de aanstaande verhuizing naar het Vesteplein (samenwonen met bibliotheek DOK).

Het bestuur heeft een directeur (deeltijds) aangesteld. Dit om verdere sturing aan de eigen organisatie en de vele lopende zaken, zoals de aanstaande verhuizing, te geven. De docenten van De VAK zelf dragen ook bij aan de bestuurlijke ontwikkeling van De VAK. Zo heeft het bestuur/de directie in 2017 een aantal commissies opgericht waaraan ook vele docenten van De VAK deelnemen. Ook een meerjarenplan wordt snel ontwikkeld. Bestuur en directie hanteren bij hun handelen de Code Cultural Governance.

Het bestuur is de docenten van De VAK, de directeur, de andere medewerkers van de staf en vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet het afgelopen jaar en is daarnaast zeer tevreden over de ontwikkeling van de jonge coöperatie.