klanttevredenheid

Klanttevredenheidsonderzoek 2020

Evaluatie De VAK – seizoen 2019/2020

De VAK heeft in voor het huidige cursusseizoen de cursisten gevraagd wat ze vinden van vorige cursusseizoen. Er zijn ongeveer 300 enquêtes ingevuld. Het aantal reacties blijkt representatief. De enquête is voornamelijk ingevuld door de wat oudere cursist. Ouders van kinderen die les hebben waren in de minderheid. 90 % van de geënquêteerden is tevreden tot zeer tevreden over de VAK. Natuurlijk kwamen er ook verbeterpunten naar boven, die wij zeker ter harte nemen en waar wij aan gaan werken. Wij noemen de belangrijkste:

Website
De kritiek op de website komt regelmatig terug. Men vindt de cursusinformatie soms te summier. Je kan moeilijk selecteren op welke dag welke cursus is en je kan niet goed zien of het voor beginners of gevorderden is. Er zijn suggesties gedaan voor nieuwe cursussen. Het digitaal inschrijven blijft nog steeds een lastige opgave.

Nieuwsbrief
Van de reacties ontvangt 70 % de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief geeft tot nu toe wel heel veel aankondiging en reclame voor nieuwe cursussen. De Nieuwsbrief mag wat smeuïger met informatie die ook leuk is om te weten. Gevraagd wordt om meer te schrijven hoe het gaat met de VAK, hoe de samenwerking in OPEN zich ontwikkelt, hoe het is gegaan met online lesgeven. Een gesprek met een docent of een cursist geeft inkleuring. Laat ook eens zien wie er bij de VAK werken. Leuk om te weten hoe het nu zit in de verhouding tussen de zelfstandige docent en het contract met de VAK. Het zou ook leuk zijn om meer te lezen over presentaties van de schilders, keramiek of edelsmeden. Geef in de Nieuwsbrief informatie over activiteiten in OPEN zoals de maaltijden in het restaurant of exposities. Lezers willen na lezing het gevoel krijgen dat ze meer weten.

Cursusduur/vakanties
Regelmatig komt de vraag terug naar workshops en korte cursussen van een aantal weken. Waarom kan een cursus van 30 en 36 weken niet in tweeën geknipt worden? Suggesties zijn gedaan om tijdens de cursus (bijv. halverwege) een evaluatie te hebben over hoe het gaat. Waarom een vakantiestop gedurende de cursus als geen van de cursisten nog schoolgaande kinderen heeft? Waarom niet meer aparte cursussen/workshops tijdens vakanties.

Zichtbaarheid De VAK
De zichtbaarheid van De VAK in OPEN is onvoldoende. Je ziet niet dat De VAK mede-eigenaar is. Dat is niet alleen bij binnenkomst in OPEN, ook aan de studio’s herken je niet dat dat De VAK is. Doe meer met kleuren en bewegwijzering en zichtbaarheid aan de balie.

Corona
Over het algemeen is er waardering voor de slagkracht van de docenten tijdens de Corona. Over communicatie tussen cursist en docent gingen veel reacties. Tijdens de Corona 1e golf bleek dat best een opgave. Reactie van op vragen aan docenten was soms te laat. Er is teleurstelling dat lessen te weinig zijn ingehaald. Het is niet uitgelegd. Waarom niet een paar gratis workshops of korting bij een volgende cursus? Er was in september geen korting voor cursisten die het e.e.a. gemist hebben. Er is wel grote waardering voor het iedere keer weer opnieuw moeten aanpassen van de manier van lesgeven. De mails van de directeur waren duidelijk, maar allemaal niet zo leuk om te lezen. Er is wel behoefte aan meer uitleg over het ventilatiesysteem in OPEN. Ouders van kinderen op muziekles misten door Corona het zg voorspelen met verschillende instrumenten en samen musiceren met anderen. Musical kon het afgelopen jaar weinig laten zien.

Jaarplanning
Er is behoefte aan een totaalplan voor het seizoen: een planning met lezingen, presentaties van werken, maar ook de eindvoorstellingen en activiteiten op lichtjesavond, sinterklaas, kerst en uitvoering in het OPEN theater.
Communicatie
Er is zeker bij ouders behoefte om te horen wat de docent afspreekt en bespreekt met leerling. Het mag actiever en meer proactief. Daarbij gaat het niet alleen over de docent maar het management en de medewerkers bij de VAK.

Tips/constateringen

  •  Aandacht voor het betrekken van ouders door goed te informeren
  • Maak een tentoonstelling met de werken van de VAK-cursisten
  • Geef ivm Corona goede informatie over de ventilatie in het gebouw
  • Betrek als De VAK meer vrijwilligers.
  • Kan in de Nieuwsbrief en op Website aandacht komen voor optredens van Koren of muzikanten?
  • Kan De VAK ook iets doen met culturele uitstapjes?

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info