De VAK in OPEN

De VAK in OPEN

OPEN is van De VAK en van DOK. Het is de culturele ‘huiskamer van Delft’ dat uitgroeit tot een multifunctioneel centrum. Het overgrote deel van De VAK-cursussen wordt hier gegeven in studios, danszalen, ateliers en lesruimten. Wekelijks zijn dat meer dan duizend cursisten. OPEN is de plek waar je kan ontmoeten en nieuwe ervaringen opdoen. Het is de centrale plek voor taal en cultuureducatie voor de jeugd, hun ouders en grootouders. 

De VAK wil in OPEN veel organiseren. Op dit moment wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie en programma voor OPEN. Najaar 2020 wil De VAK met DOK een samenwerkingsprogramma presenteren. OPEN moet méér zijn dan de optelsom van beide organisaties. Wij willen dat de gebruikers van het gebouw meedoen in een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Het gebouw moet stimuleren en inspireren. Je moet er worden verrast en het moet vooral een plek zijn waar altijd wat te vinden is. De VAK doet dat onder andere met het aanbod van een groot scala aan cursussen, lessen, presentaties en workshops.
Juli, 2020

Ateliers
Muziekstudio's
Dansstudio's
Studielokalen
Previous slide
Next slide

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info