Naar Italië!

In het Fries Museum in Leeuwarden is tot 28 oktober de tentoonstelling Escher op reis te zien. Dit is de inspiratie voor deze lezing. Deze in Leeuwarden geboren kunstenaar verhuisde na zijn studie naar Italië en trok hij de bergen in om dorpjes en karakteristieke vergezichten vast te leggen.
Zodra het donker werd bond hij een zaklampje aan zijn knoopsgat en schetste hij de aanblik van Rome bij nacht. De prenten uit deze periode verraden Eschers fascinatie voor opvallende perspectieven en beeldcompilaties.
Ook in Spanje en Zwitserland vond hij inspiratie voor zijn werken. Weer terug in Nederland verwerkte Escher zijn mediterraanse indrukken tot complexe beelden en onmogelijke werelden.

Hij is niet de eerste en niet de laatste Nederlandse kunstenaar die zijn inspiratie in Italië vind. Al in de 16e eeuw gingen schilders als Maarten van Heemskerk en Jan van Scorel naar Italië om zich te laven aan de kunst uit de Oudheid in Rome. In de 17e eeuw werd het een gewoonte voor schilders om daar naar toe te gaan en was er in Rome zelfs een broederschap, de Bentvueghels waarin Hollandse en Vlaamse schilders verenigd waren.
Het Italiaanse licht zie je in het werk van de Italianisanten. Vanaf 1808 is ook in Nederland d Prix d Rome ingesteld waarmee kunstenaars in staat gesteld werden (en nog worden) om in Rome de kunsten te bestuderen en zich te laten inspireren.
De lezing gaat over leven en kunst van deze naar Italië reizende kunstenaars. Wat is daar te halen en hoe vertaald zich dat in de kunst.

Vrijdag 22 juni 2018 10.00 – 12.00

Docent Margrith Barnhoorn

Kosten € 10, - te betalen bij aanvang van de lezing.