‘Samen de wereld van de kunst ontdekken!’
Altijd al meer willen weten over de achtergronden van schilderijen, beelden of architectuur? Mensen geven al duizenden jaren vorm aan de wereld en dat laat natuurlijk zijn sporen na.
Tijdens de lessen -waarbij vragen stellen altijd kan- ontdek je waarom iets eruit ziet zoals het eruit ziet, en wie wat wanneer gemaakt heeft. Je leert beter kijken naar kunstwerken en gebouwen, en door de bagage die je meeneemt, beleef je er meer plezier aan.

Deze lessenserie bestaat uit vijf blokken van elk vijf bijeenkomsten en een excursie en wordt gegeven op de dinsdagochtend en -middag in De VAK, Westvest 9. Er zijn ook nog andere series op de maandagavond, donderdagmiddag en donderdagavond.

Je docent is kunsthistoricus Margrith Barnhoorn.
‘Mijn werk? Mogen vertellen over mijn passie, mensen meenemen in de wereld van de kunst. Hoe geweldig is dat!’In de dinsdagserie komen de volgende thema's aan de orde:

Kunst & cultuurgeschiedenis van Japan.
Japan spreekt tot ieders verbeelding: prenten van de Fuji, samoerai’s, geisha’s in kimono’s, tempels met beelden en wierrook, kamerschermen, de theeceremonie met alles wat daarbij hoort. De geschiedenis van het land en zijn cultuur en de karakteristieke eigenschappen van de kunsten vormen het onderwerp van dit blok. Een cultuur die ver van ons af staat en tegelijkertijd fascineert.

Kunst en religie
Religie heeft altijd invloed op de manier waarop men de wereld ziet en deze vorm geeft, zowel letterlijk als figuurlijk. Hebben goden een huis, een plaats van aanbidding, welke eisen stelt men aan een huis voor de goden, mag dit versierd worden en zo ja hoe, mag je een mens afbeelden of niet, hoe verbeeld je het leven van je god en kan dit wel - allemaal vragen waarop men iedere keer opnieuw een antwoord zoekt. We bekijken religies en hun invloed op de kunst op verschillende continenten waarbij zowel westerse als niet-westerse culturen aan bod komen.

Delftse Meesters
Anonieme miniatuurschilders, de zgn. Meester van Delft , Van Tetrode, Vermeer, Jan van Schoonhoven – Delftse meesters uit de Middeleeuwen tot in het heden. In deze serie lessen staan kunstenaars geboren in Delft of in Delft werkzaam geweest centraal. Hun leven en vooral hun werk wordt besproken en bekeken. Hebben deze meesters nog meer gemeen dan het feit dat ze in Delft werkten?

Revolutie!
Industriële revolutie, Russische revolutie, culturele revolutie – er zijn in de loop van de tijd
vele omwentelingen geweest, elk met een eigen oorzaak en gevolg. In ieder geval heeft de revolutie maatschappelijke gevolgen, en deze gevolgen zie je terug datgene dat de mens maakt. In deze cursus komt een aantal revoluties aan de orde met de gebouwen, objecten, schilderijen of posters die hierbij horen. Russisch constructivisme, futurisme maar ook de eerste foto’s en stop motion.

Toppers in de schilderkunst: portretten
Door de eeuwen heen zijn er talloze portretten geschilderd: enkele - en dubbelportretten, pendantportretten, groepsportretten, zelfportretten, portretten van beroemde en gewone portretten. Officieel is een portret de weergave van een mens, alleen het gezicht of ten voeten uit. Maar een portret vertelt meer, het geeft bijvoorbeeld een tijdsbeeld, toont de gemoedstoestand van het model, geeft de status van het model aan. De serie lessen is een reis langs portretten uit verschillende periodes en van allerlei soort. Vijf portretten vormen de start voor een uitgebreide verkenning van het thema.

Schrijf je in voor de hele serie!
Deze hele serie kost € 450,-. Schrijf je vandaag nog in via de button ‘inschrijven’ op deze pagina. Je kunt elders op deze website ook voor een los blok inschrijven. Dan betaal je € 100,- per blok.