English below

Werken met glas is werken met licht

Ben je dol op glaskunst en wil je leren om het te maken? Maak kennis met de eeuwenoude techniek van glaskunst met de Louis Comfort Tiffany-methode. Wij gaan werken met kleur, transparantie, textuur en licht!

Glaskunst tiffany van 16 t/m 99 jaar

De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. Zowel Nederlands- als Engelstalig.

Wat leer je tijdens de cursus Glaskunst tiffany?

We gaan stap voor stap: gereedschappen, glas en kleuren selecteren, glas snijden, slijpen en passen, stukjes glas in koperfolie wikkelen, en daarna solderen en tenslotte inlijsten en afwerken.


Wat zijn de lesvormen?

De lessen worden in groepsverband gegeven. Elke cursus bestaat uit een blok van twaalf lessen. Ben je een beginner? Dan starten we met een eenvoudig ontwerp. Hiermee leer je de basistechnieken. Daarna werk je verder aan je eigen project en wordt daar individueel in begeleid. Na de opgedane kennis over de basistechnieken, is er ruimte om eigen ontwerpen te bedenken en daadwerkelijk te maken.

Wat moet je aanschaffen of meenemen naar de cursus Glaskunst?

Je hoeft vooraf niets aan te schaffen. In de cursus koop je een starterspakket dat bestaat uit een aantal materialen en benodigdheden voor de eerste opdrachten. De kosten hiervoor bedragen €60,-. Contant te betalen bij de eerste les.
Daarnaast wordt aangeraden om een werkschort mee te nemen. Draag geen open schoenen.

Schrijf je in!

Schirjf je in via de inschrijfbutton bovenaan de pagina. 

De inschrijving gaat steeds per blok van 12 lessen. Voor de precieze startmomenten, klik je op het pijltje onder de knop inschrijven. 


[ENGLISH]

Working with glass is working with light

Do you love glass art and do you want to learn how to make it? Get to know the age-old technique of glass art with the Louis Comfort Tiffany method. We are going to work with color, transparency, texture and light!

Glass Art for those from 16 to 99 years old

The course is suitable for beginners and advanced students. Both Dutch and English spoken. (Teacher is native English speaker.)

What do you learn during the Glass Art course?

We go step by step: selecting tools, glass and colors, cutting glass, grinding and fitting, wrapping pieces of glass in copper foil, and then soldering and finally framing and finishing.

What is the lesson form?

The lessons are given in groups. Each course consists of a block of twelve lessons. Are you a beginner? Then we’ll start with a simple design. With this you’ll learn basic techniques. Once that is completed you’ll work on your own project and will be guided individually. After gaining knowledge about the basic techniques, there’s room to create your own designs.

What should you purchase or take with you to the Glass Art course?

You do not have to purchase anything in advance. In the course you buy a starter package that consists of a number of materials and supplies for the first assignments. The cost for this is € 60. Pay in cash at the first lesson.

In addition, it is recommended to bring a work apron. Do not wear open shoes.

Apply now!

Apply via the registration button at the top of the page.

Application is per block of 12 lessons. In the coming seasons you can participate on Friday evening. There is also a block on Friday morning that begins in September. For the precise starting moments, click on the arrow below the register button.