After Nature; Realistisch tekenen en schilderen naar de natuur.

Hoe teken en schilder je een sprekende dierenkop? Een sprankelend verenkleed of schitterende insectvleugel?
In deze cursus tekenen en schilderen we dierstudies naar de waarneming van diverse natuurhistorische preparaten die opgesteld staan in het lokaal. Tijdens het bestuderen van de diverse aangeboden objecten bespreek je met de docent wat je als esthetisch ervaart aangaande het dier of wat jou juist afstoot.
Jouw interpretatie in de weergave van het dier is van belang en middels diverse studies leer je de diverse bijzondere kenmerken van het dier weer te geven.
We werken in principe naar de waarneming in een figuratieve stijl, maar er is ruimte voor interpretatie en abstrahering.

Wat leer je tijdens deze cursus realistisch schilderen en tekenen naar de natuur?

In de eerste plaats telt de verwondering. Een dierpreparaat geeft je de mogelijkheid het eindeloos te bestuderen en de schoonheid te ervaren.
Elk klein detail, een prachtig verenkleed, patroon in een vacht of een geschubde staart kan een openbaring zijn en uitnodigen tot studie.
Je leert vanuit een schets een opbouw te maken tot een schilderij, daarbij gebruik je diverse materialen, zoals krijt/houtskool, acryl- en aquarelverf.

Iedere cursus van 10 lessen is uit 3 blokken opgebouwd.

Blok 1: Contrast/vorm/restvorm.
Aantal lessen: 4
Op een tafel midden in het lokaal bevinden zich talloze dierschedels, met wonderlijke vormen, tegen een zwarte contrastrijke ondergrond gepresenteerd. In deze cursus leren we kijken naar de vorm van het dier en analyseren we de meest opvallende kenmerken. Na het dier zorgvuldig bestudeerd te hebben gaan we starten met het schilderij of de tekening en schetsen we een eerste compositie, daarbij letten we vooral op de ruimtelijke werking van de vormen en restvorm. In de uitwerking schenken we vooral aandacht aan schaduwpartijen en trachten we een realistische weergave van het object weer te geven. Materiaalkeuze: Conté krijt, rood/wit/zwart,grijs. Houtskool. Acryl.


Blok 2: Stofuitdrukking/detail.
Aantal lessen: 3
Opnieuw wordt midden in het lokaal een presentatie van verschillende dierpreparaten getoond die uitnodigen tot studie. Felgekleurde insectvleugels trekken de aandacht, maar ook verschillende huiden van reptielen, vogels en zoogdieren. Om tot een natuurgetrouwe weergave van het studieobject te komen is geduld gewenst, en oog voor detail. In deze cursus leren we opnieuw kijken naar de kenmerken van een dier, maar gaan we vooral met kleur aan de slag. We leren hoe om te gaan met het kleurenpalet en bouwen een schilderij op. Daarbij kijken we bijvoorbeeld hoe licht weerkaatst op insectvleugels en hoe we de glans op een vacht of verenkleed het best kunnen weergeven in het schilderij. Materiaalkeuze: Kleurkrijt, acryl, potlood, olieverf.

Blok 3: Toepassen van diverse technieken.
Aantal lessen: 3
In dit laatste blok van de cursus gaan we vrijer om met eerder verworven vaardigheden en creӫren we nieuwe diersoorten die bestaan uit diverse elementen van verschillende diersoorten. Daarbij trachten we diersoorten te ontwikkelen die beter gedijen in een veranderende leefomgeving. Nadruk ligt op het maken van een spannende compositie in het beeldvlak, en de natuurgetrouwe stofuitdrukking van de diverse dieronderdelen, echter hoeft het eindresultaat dus geen weergave van de werkelijkheid te zijn. Materiaalkeuze: Vrij.


Wat zijn de lesvormen?
Tekenen en schilderen in een groep van maximaal 12 cursisten.
Waarbij iedere cursist persoonlijke begeleiding krijgt.

Wat moet ik aanschaffen of meebrengen voor deze cursus?
Je hoeft niets mee te nemen. De docent voorziet in alle teken-en schildermaterialen en papier/canvas.

Losse blokken van 10 lessen.
Inschrijven kan per blok van 10 lessen.