Basis voor leerkrachten

Speciaal voor het basisonderwijs heb ik 6 lessen gemaakt die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen met technieken die we allemaal wel kennen maar nog een verdieping kunnen gebruiken. We gebruiken daarbij de principes van Cultuureducatie met kwaliteit die op een aantal scholen al toegepast worden.

Deze cursus is dus speciaal bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs. Door het zelf te ervaren kun je makkelijker een vertaalslag maken naar de klas. Je krijgt handvatten om je hierbij te helpen.
In 6 lessen van 2 uur gedurende een schoolseizoen komen de volgende technieken aanbod: Monoprint en sjabloondruk, Idee noterend tekenen, pop up ‘s, mengen in verschillende technieken en collage. In de laatste les brengen we alle technieken samen.

Docent Carine Hooykaas

Kosten:
€ 160,- incl. materiaalgeld

Cursusdata:
De zes cursusdagen vinden plaats op donderdagen van 16:00 tot 18:00 uur:

11 okt 2018
15 nov 2018
20 dec 2018
7 feb 2019
21 mrt 2019
16 mei 2019