Cursussen en lessen De VAK ten tijde van corona

De VAK gaat er vooralsnog van uit dat alle lessen in OPEN en de Hofstee worden stopgezet tot 1 juni. Mochten de beperkende maatregelen van de regering eerder worden opgeheven, dan worden de lessen in OPEN en de Hofstee ook eerder hervat.

Voor de tijd dat de beperkende maatregelen van kracht zijn, geldt volgende:

  • Waar mogelijk, worden gemiste lessen ingehaald in de periode tussen 1 juni tot en met 19 juli. Dit gebeurt zoveel als mogelijk op reguliere cursustijden, maar wellicht dat er, in overleg tussen docent en deelnemers, ook extra momenten en activiteiten worden geprikt, bijvoorbeeld wanneer cursussen uitmonden in presentaties of voorstellingen. In de periode tot 1 juni zijn er online contact momenten. In de komende maanden lopen geplande incasso’s gewoon door.
  • Voor cursussen en lessenseries, waar de periode tussen 1 juni en 19 juli ontoereikend is om alle gemiste lessen in te halen, voorzien de docenten van De VAK in de periode tot 1 juni waar mogelijk in een aanbod aan online lessen en online activiteiten. De VAK telt dit aanbod in dat geval als volwaardige lessen, gedurende de weken dat OPEN gesloten is. Betaal je in termijnen, dan lopen de incasso’s de komende maanden gewoon door.
  • Zijn er redenen, waardoor je niet wilt of kunt deelnemen aan de online lessen en activiteiten, dan kun je dat bij je docent kenbaar maken. Stuur in dat geval bovendien een mail naar info@vak-delft.nl. De VAK besluit dan binnen een week of we de incasso’s in de maand april (en eventueel mei) stop zullen zetten. Zodra er weer lessen plaats gaan vinden in OPEN en de Hofstee, ontvang je hierover van je docent bericht. Vanaf dat moment gaat De VAK weer incasseren voor de resterende lessen. Heb je het cursusgeld in één termijn vooruitbetaald, dan kunnen wij na een verzoek van jou daartoe via bovenstaand email adres, aan het eind van het seizoen overgaan tot restitutie van cursusgeld over de niet-genoten lessen.
  • In een beperkt aantal gevallen is het vanwege De VAK of de docent wellicht niet mogelijk online lessen te verzorgen. In dat geval ontvang je hiervan bericht van je docent. De incasso’s worden hiervan met ingang van de maand april stopgezet, voor de termijn dat er geen lessen in OPEN of de Hofstee worden gegeven.
  • Voor het overige gelden de normale regels voor het opzeggen van cursussen en lessen volgens de Algemene Voorwaarden van De VAK.
  • Docenten van De VAK doen er alles aan, om ook in deze bijzondere tijd kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Graag ontvangen zij feedback, wensen en ideeën van onze cursisten en leerlingen, waarmee zij hun hun online lessen en activiteiten kunnen verbeteren.
Wij, coöperatie De VAK, hopen echt dat je met ons mee wilt denken in deze bijzondere tijd.

De VAK is een coöperatie van docenten die allemaal als zelfstandig ondernemer werken. Wij zetten ons er met z’n allen voor in om, juist ook in deze bijzondere tijd, te zorgen voor de broodnodige kunst en cultuur. Daarmee bezig zijn biedt plezier, troost en verstrooiing. We doen dat binnen de mogelijkheden die ons ter beschikking staan. Wij hopen dan ook echt op jullie blijvende support en medewerking, zodat we er samen voor zorgen dat ook na deze corona crisis goed kunstonderwijs voor Delft behouden blijft. We hebben er daarbij overigens ook begrip voor dat er bij jou omstandigheden kunnen zijn, dat je om restitutie van lesgeld over niet-genoten lessen vraagt. We gaan daar dan coulant mee om, want we helpen elkaar in deze moeilijke tijd!