Corona en De VAK

Wat moet je weten?

De maatregelen rondom het corona-virus blijven veranderen. De VAK volgt de regels van de overheid. Wanneer er veranderingen optreden die gevolgen hebben voor De VAK, de lessen en cursussen wordt er een update op de website geplaatst.

De VAK, locatie OPEN, heeft naast de regels die gelden voor kunsteducatie, ook te maken met de regels voor bibliotheken. 

Telkens overlegt De VAK met DOK over de huidige of komende maatregelen om het verblijf in OPEN zo veilig en prettig mogelijk te maken. En natuurlijk houden wij ons aan de landelijk geldende regels.

Covid-19 Protocol Coöperatie De VAK vanaf 18 februari voor cursisten en leerlingen.

Voorafgaand: dit protocol is geldig vanaf 18 februari 2022 en is van toepassing op alle lessen die worden gegeven, zowel in OPEN als de overige locaties van De VAK zoals Westvest en De Hofstee in Tanthof. Voor eventuele buitenlocaties geldt er een apart buitenprotocol.

Vragen?

De meest gestelde vragen vind je hier

Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle medewerkers, cursisten, begeleiders en bezoekers van De VAK.

De veiligheid staat te allen tijde voorop, met sterke nadruk op goede ventilatie en met focus op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Richtlijnen zijn o.a. afkomstig van de overheid, het RIVM, en het protocol sector cultuureducatie en participatie.

De regering heeft nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt die vanaf 18 februari 2022 ingaan. De nieuwe maatregelen brengen veranderingen met zich mee wanneer je naar jouw cursus of les bij De VAK komt.

Wat wordt er anders?
 • Wanneer je één van de VAK-locaties binnenstapt en je bent 13 jaar of ouder, dan geldt een mondkapjesplicht. Het mondkapje mag af wanneer je in de lesruimte komt.
 • Aan de deur van de VAK-studio vraagt de docent aan iedereen die 18 jaar of ouder is om een corona QR code als print of op een mobiele telefoon. Dit bewijs wordt aan het begin van de les gecontroleerd op geldigheid. Alleen met een geldige QR code kun je deelnemen aan de les. We volgen hiermee de regels zoals die zijn voorgeschreven door het kabinet en de gemeente Delft.
Algemene regels:
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar als we dat met elkaar afspreken in de les.
 • Houd rekening met elkaar, juist in deze fase is het van belang om respectvol rekening met elkaar te houden. 
 • Blijf thuis bij verkoudheids- of griepsverschijnselen, of hoesten, bij reuk- en smaakverlies en blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als er enige twijfel is over je gezondheid, sla dan de fysieke les over. Soms is het mogelijk de les dan online bij te wonen Net zoals voor de vakantie geldt natuurlijk ook dat bij vertrouwde/bekende klachten (zoals hooikoorts) bij iemand, je niet thuis hoeft te blijven (een zelftest kan eventueel deze inschatting ondersteunen).
 • Heb je klachten en ben je positief getest dan ga je in quarantaine en kom je niet naar de fysieke les. Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Huisgenoten en overige nauwe contacten hoeven niet in quarantaine als ze korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad of als ze een boosterprik van minimaal 1 week oud hebben gehad. Heb je nog geen booster of geen corona gehad, maar je huisgenoot is positief getest? Kijk dan wat je moet doen op de website van Rijksoverheid. Let op de website is no0g niet helemaal bijgewerkt met alle nieuwe regels.
 • Indien nodig, als een fysieke les niet kan worden gegeven of gevolgd, zal zoveel als mogelijk een online lesmogelijkheid worden aangeboden, bijvoorbeeld via streaming van de fysieke les.
 • Aankomst en vertrek
 • De hoofdingang van OPEN op Vesteplein 100 en de zij-uitgang zijn van 9.00 tot 23.00 uur open voor cursisten van De VAK.
 •  
Les bij De VAK: rol docent
 • De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal. Docenten/medewerkers zien toe op naleving van regels. Volg alsjeblieft hun aanwijzingen.
 • Docenten kunnen in overleg met cursisten aanvullende afspraken maken, bijvoorbeeld op basis van hun eigen gezondheid, of andere overwegingen.
Proeflokaal
 • Het proeflokaal, de horeca in OPEN, is geopend volgens de nu geldende horecaregels.
Schoonmaak/hygiëne
 • Bij binnenkomst van het pand, of in het lokaal, is het mogelijk om met desinfecterende gel zijn of haar handen schoon te maken. De middelen hiervoor staan klaar.
 • In alle studio’s is reinigingspray en papier beschikbaar om gebruikte lesmiddelen en werkplekken schoon te maken.
 • De lokalen van De VAK worden regelmatig schoongemaakt. De contactoppervlakten in de doorgaande ruimten worden regelmatig gereinigd.

Ventilatie

Goede ventilatie is volgens de huidige inzichten van belang om eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In OPEN is sprake van permanente ventilatie op basis van buitenlucht. In alle ruimten die De VAK gebruikt in OPEN, ook in eventuele ruimten buiten de lokalen, werkt dit systeem. In Westvest 9 en in De Hofstee in Tanthof, vindt toevoer van verse buitenlucht plaats via geopende ramen en deuren en via het ventilatiesysteem. Op alle locaties waar De VAK cursussen geeft, wordt de kwaliteit van de ventilatie steekproefsgewijs gecontroleerd.

Muzieklessen
 • Leerlingen nemen hun eigen instrument mee (behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen.)
 • Voor piano/keyboard/accordeon geldt: de docent maakt gebruik van een eigen instrument waar cursisten niet op spelen.
 • Voor slagwerk geldt: cursisten nemen hun eigen drumstokken mee.
 • Voor snaar en strijkinstrumenten geldt: als de cursist niet zelf kan stemmen, desinfecteert de docent eerst zijn/haar handen.

Beeldende lessen
 • Cursisten en docent maken zoveel als mogelijk alleen gebruik van hun eigen lesmateriaal en gereedschappen en raken elkaars spullen niet aan.
 • Na afloop van de les desinfecteren de cursisten gebruikte lesmaterialen en gereedschappen van De VAK.

Dans- en theaterlessen
 • Volg de aanwijzingen van de docent.
 • Indien nodig, kan van kleedkamers gebruik worden gemaakt.

De VAK brengt cursisten, ouders en/of verzorgers van cursisten per e-mail op de hoogte over veranderingen wanneer er nieuwe maatregelen rondom corona zijn. Er kan een paar dagen tussen het nieuws en onze berichtgeving zitten. Wij wachten altijd op het laatste nieuws over onze sector en de gemeentelijke bepalingen.

De docenten houden contact met hun cursisten over de lessen.