Corona en De VAK

Wat moet je weten?

Zodra er weer maatregelen rondom het corona-virus zijn, maken we deze kenbaar op deze pagina. De VAK volgt de regels van de overheid. Wanneer er veranderingen optreden die gevolgen hebben voor De VAK, de lessen en cursussen wordt er een update op de website geplaatst.

De VAK, locatie OPEN, heeft naast de regels die gelden voor kunsteducatie, ook te maken met de regels voor bibliotheken. 

Telkens overlegt De VAK met DOK over de huidige of komende maatregelen om het verblijf in OPEN zo veilig en prettig mogelijk te maken. En natuurlijk houden wij ons aan de landelijk geldende regels.

Covid-19 Protocol Coöperatie De VAK voor cursisten en leerlingen.

Voorafgaand: dit protocol is geldig van toepassing op alle lessen die worden gegeven, zowel in OPEN als De Hofstee in Tanthof. 

Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle medewerkers, cursisten, begeleiders en bezoekers van De VAK.

De veiligheid staat te allen tijde voorop, met sterke nadruk op goede ventilatie en met focus op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Richtlijnen zijn o.a. afkomstig van de overheid, het RIVM, en het protocol sector cultuureducatie en participatie.

Algemene regels:.
  • Houd rekening met elkaar.
  • Blijf thuis bij verkoudheids- of griepsverschijnselen, of hoesten, bij reuk- en smaakverlies. Als er enige twijfel is over je gezondheid doe dan een zelftest of sla de fysieke les over. Soms is het mogelijk de les dan online bij te wonen. Bij vertrouwde/bekende klachten (zoals hooikoorts) bij iemand, hoef je niet thuis te blijven (een zelftest kan eventueel deze inschatting ondersteunen).
  • Heb je klachten en ben je positief getest dan blijf je thuis en kom je niet naar de fysieke les. 
  •  
Les bij De VAK: rol docent
  • De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal. Docenten/medewerkers zien toe op naleving van regels. Volg alsjeblieft hun aanwijzingen.
  • Docenten kunnen in overleg met cursisten aanvullende afspraken maken, bijvoorbeeld op basis van hun eigen gezondheid, of andere overwegingen.
Proeflokaal
  • Het proeflokaal, de horeca in OPEN, is geopend.
Schoonmaak/hygiëne
  • De lokalen van De VAK worden regelmatig schoongemaakt. De contactoppervlakten in de doorgaande ruimten worden regelmatig gereinigd.

Ventilatie

Goede ventilatie is volgens de huidige inzichten van belang om eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In OPEN is sprake van permanente ventilatie op basis van buitenlucht. In alle ruimten die De VAK gebruikt in OPEN, ook in eventuele ruimten buiten de lokalen, werkt dit systeem. In Westvest 9 en in De Hofstee in Tanthof, vindt toevoer van verse buitenlucht plaats via geopende ramen en deuren en via het ventilatiesysteem. Op alle locaties waar De VAK cursussen geeft, wordt de kwaliteit van de ventilatie steekproefsgewijs gecontroleerd.

De VAK brengt cursisten, ouders en/of verzorgers van cursisten per e-mail op de hoogte over veranderingen wanneer er nieuwe maatregelen rondom corona zijn. Er kan een paar dagen tussen het nieuws en onze berichtgeving zitten. Wij wachten altijd op het laatste nieuws over onze sector en de gemeentelijke bepalingen.

De docenten houden contact met hun cursisten over de lessen.

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info